Cena izpita za avto

Cena izpita za avtoPot do vozniškega dovoljenja se za kandidata prične z izbiro Avtošole. Sledi tečaj CPP v izbrani šoli vožnje. V Avtošoli 3D tečaj CPP organiziramo vsakih 14 dni. Vmes je priporočljivo opraviti zdravniški pregled za voznike ter tečaj in izpit prve pomoči, sledi izpit CPP, nato so na vrsti ure vožnje v avtošoli. Po opravljenem najmanj 20 urnem programu praktičnega usposabljanja sledi le še izpitna vožnja in, v kolikor je ta uspešna, je vozniško dovoljenje je pridobljeno. Cena vozniškega izpita za avto (vozniški izpit cena) je torej sestavljena iz vseh naštetih korakov. Kandidatom je cena izpita za avto pomemben dejavnik pri odločanju, kdaj bodo pričeli pridobivati vozniški izpit. Cena tega je namreč pogosto ena od ovir na poti do hitro opravljenega vozniškega izpita. Cena vozniškega izpita za avto namreč ni le cena ure vožnje v avtošoli, ampak je pred tem tudi cena CPP tečaja in izpita, cena zdravniškega pregleda ter cena tečaja in izpita prve pomoči. V Avtošoli 3D se skrb za kandidate ne odraža le na kakovostnem poučevanju in hitro dostopni lokaciji, temveč tudi na ceni vozniškega izpita za avto. Cena CPP tečaja je za naše kandidate nekoliko ugodnejša, prav tako pa je ura vožnje v avtošoli ugodnejša za študente in dijake. Vozniški izpit (cena) je tako za naše kandidate malo lažje dostopen.

VEČ O VOZNIŠKEM IZPITU ZA AVTO


Ura vožnje v avtošoli

Cena vozniškega izpita za avto torej ni le ura vožnje v avtošoli. Čeprav pogled na avtošola Ljubljana cenik prikaže, da ure predstavljajo največji del cene vozniškega izpita. Cenik (avtošola Ljubljana) ljubljanskih avtošol prikaže tudi, da se cene ur vožnje v avtošoli precej razlikujejo glede na izbrano kategorijo. Cena izpita za avto je, če vzamemo 20 ur, nižja od cene, ki jo bo za enako število ur plačal kandidat, ki opravlja vozniški izpit (cena) za motor. Ne glede na kategorijo ali avtošolo pa je cena izpita za avto ugodnejša, če kandidat redno in brez daljših premorov opravlja praktične ure vožnje.