OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPIT ZA AVTO ŽE PRI STAROSTI 16 LET

vozniški izpit ljubljana

Kaj vse morate opraviti, preden se lotite opravljanja vozniškega izpita za avtoB kategorije? Najprej morate opraviti zdravniški pregled pri pooblaščenem zdravniku za medicino dela, ki ugotovi, ali ste telesno in duševno sposobni za vožnjo vozila. Potrebno je opraviti tudi tečaj in test iz prve pomoči. Teoretični del za opravljanje vozniškega izpita za B kategorijo se opravlja v šoli vožnje, kjer se naučimo prometnih pravil, prometne signalizacije in osnovami bontona in etike v prometu. Nato sledi praktični del, ki vključuje vožnjo z inštruktorjem v trajanju najmanj 20 ur. Za opravljanje vozniškega izpita za avto morate biti stari najmanj 18 let, pri starosti 16 let pa lahko opravljate vozniški izpit za avto za vožnjo s spremljevalcem. Vozniški izpit za avto se opravlja pred komisijo izpitnega centra. Po uspešno opravljeni izpitni vožnji pridobite vozniški izpit.

izpir za avto

TESTI IN TEČAJI POTREBNI ZA OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA ZA AVTO

Pod B kategorijo spadajo vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg in imajo največ 8 sedežev plus voznik. Preden začnete s praktično vožnjo za vozniški izpit za avto, morate opraviti tečaj oziroma teste CPP. Tečaj traja 24 učnih ur in ga opravite na sedežu šole vožnje. Tečaj prve pomoči in test je obvezen za opravljanje izpita B kategorije. Tečaj poteka kot teoretično in praktično usposabljanje za nudenje prve pomoči v kritičnih situacijah. Vozniški izpit za avto oziroma vozila B kategorije lahko opravljate že pri starosti 16 let, vendar mora biti z vami v avtu še dve leti prisoten tudi spremljevalec.

STROŠKI VOZNIŠKEGA IZPITA ZA AVTO

VOZNIŠKI IZPIT ZA AVTO S 16 LETI

Oseba, ki je dopolnila 16 let in je v šoli vožnje opravila teste za teoretični del usposabljanja in izpit pred državno komisijo, prvo pomoč, praktično vožnjo in izpitno vožnjo, lahko vozi vozilo B kategorije s spremljevalcem. Spremljevalec je lahko oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B kategorije najmanj pet let. Vozilo, ki ga vozi mladoletna oseba s spremljevalcem, mora biti ustrezno označeno s predpisano »L« tablico.